zThe4Kingz : quảng cáo mu - Khóa tài khoản vĩnh viễn
Nhân vật này vi phạm quy định MU, mặt khác còn thách thức BQT game
Hình thức: Khóa tài khoản - block ip
BQT mu xin kính báo !

View more latest threads same category: