Vậy là sau 3 ngày cầy cuốc, các game thủ đã tạo được 1 vị thế vững mạnh.

Vàđ ể hỗ trợ các game thủ top dưới, BQT bật Giới hạn Reset mới giúp các game thủ top sau dc reset tới top 1.

Quá trình reset sẽ giúp anh em đuổi top dễ dàng hơn.

Mong nhận được sự ủng hộ của anh em game thủ

BQT Mu xin kính báo!


View more latest threads same category: