Ra mắt tính năng Rs bù hỗ trợ tân thủ
Nhằm hỗ trợ anh em game thủ chưa max rs ngày hôm qua 9/2
BQT ra mắt tính năng RS bù của ngày hôm trước ( chỉ áp dụng cho 1 ngày )
Anh em có thể xem chi tiết tại đây: http://id.mutruyenky.net/CT/#char_manager&act=rs_bu
Mọi hành vi trục lợi Game / Rs đều bị xóa tài khoản
BQt mu xin kính báo

View more latest threads same category: