Sự kiện mùa hè (Summer Event)


Fire Flame Ghost

- Thời gian diễn ra sự kiện: 19h40 phút / Chủ nhật hàng tuần / Sub server 2

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Summer Event" bắt đầu trong game.

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

- Địa điểm xuất hiện: Trung tâm lorencia / Tọa độ : 141 - 127

- Phần thưởng:


  • + Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • + Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • + Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • + Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • + Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

View more latest threads same category: